Terugblik kennisshow Prijstransparantie van 12 december 2023

Vragen en antwoorden vanuit de kennisshow

 • Als ik appels koop, is de weegschaal gekalibreerd. Hetzelfde geldt voor de benzinepomp. Hoe wordt de juiste werking van de laadpaal+kabel+auto als systeem gekalibreerd? Wat zijn de ontwikkelingen?
  In laadpalen in Nederland zitten slimme meters en deze zijn MID gecertificeerd.

 • Zijn EV-rijders ook ondervraagd. Er is daadwerkelijke prijstransparantie en ervaren prijstransparantie kan ik me voorstellen. Is dat ook getest/gemeten?
  Nee, dat onderscheid is als zodanig niet gemaakt. Wel waren alle testers onbekend met elektrisch rijden voordat ze aan de tests begonnen.

 • De brandstofprijs wijzigt dagelijks, soms nog vaker. Hoe zit dat met de prijs aan de laadpaal? Ik hoor namelijk dat winnaars van een concessie vaak voor langere tijd een laadtarief moeten afgeven.
  In het geval van dynamische tarieven kan de prijs aan de laadpaal dagelijks of misschien wel vaker wijzigen. Zo worden EV-rijders bijvoorbeeld gestimuleerd om op momenten van veel stroom te gaan laden. In huidige concessies zijn dynamische tarieven nog geen gemeengoed en ligt de prijs inderdaad voor langere tijd vast (met mogelijkheid tot indexatie) maar dit kan in de toekomst veranderen.

 • Wordt er ook gekeken naar bijvoorbeeld Duitsland? In Duitsland is het ‘Eichrecht Gezetz’ van toepassing, wellicht is een variant hiervan in Nederland van toepassing?
  Ja, er wordt ook gekeken naar de landen om ons heen en de manier waarop zij prijstransparantie verplicht stellen en vorm geven.

 • Voor steeds meer consumenten is groene stroom belangrijk. Wordt dit ook meegenomen in transparantie? Zo niet, is het een idee om dit ook transparant te maken zodat consumenten beter kunnen kiezen?
  Het percentage van de bij het oplaadpunt en oplaadtarief geleverde stroom dat is opgewekt uit hernieuwbare en fossiele bronnen is informatie die houders van een publiek toegankelijke laadpunt moeten verstrekken. Dit is vastgelegd in de ‘Regeling technische eisen en gebruikersinformatie over de infrastructuur van alternatieve brandstoffen’.

 • Prijstransparantie is ook geregeld in de AFIR en de AFIR verbiedt afwijkende regelgeving in Member states van de EU. Is dit al meegenomen in deze actielijnen.
  Ja, uiteraard houdt I&W in de actielijnen rekening met de regelgeving uit de AFIR.

 • Wie handhaaft de AFIR-wetgeving? Dat zijn regels (ver)weggestopt in EU-regelgeving, hoe werkt dat door in de praktijk? Gaat dit echt tot een verandering leiden?
  Handhaving van Europese regelgeving (zoals de AFIR) dient door de lidstaten zelf gedaan te worden. In Nederland is het ministerie van I&W hier verantwoordelijkheid voor.

 • Klopt het dat er vanuit Europa/AFIR ook een eis is voor betaalterminals op laadpalen? Zo ja, wat is de status daarvan?
  Tot 50kW is er keuze tussen een transactie specifieke QR of een pinterminal. Voor meer dan 50kW wordt per 01/01/2027 een pinterminal verplicht.

 • Prijstransparantie moet nu op het laadpunt worden geregeld. Tegelijkertijd maken verschillende ontwikkelingen de prijsbepaling steeds complexer, zoals dynamische tarieven, V2G, netcongestie tarieven e.d. Kan dit allemaal op het laadpunt worden voorzien?
  Technisch zou dat kunnen maar dat is op dit moment nog niet de norm.

 • Is er ook onderzocht wat het gemiddelde prijsverschil op een laadpaal is tussen de verschillende eMSP’s?
  Nee, de focus heeft gelegen op de transparantie en niet op de prijzen zelf.

 • Vaak zie je ook dat de tag/betaalmethode provider de tarieven ook naar boven afroomt Erg verwarrend. Kan hier nog iets aan gedaan worden.
  Elke laadpasaanbieder mag zijn product met eigen voorwaarden en tarieven in de markt zetten.

 • Wat is de interpretatie van de QR-code regels? Is dit een (dynamische) QR code uniek voor de transactie of is het een statische QR code?
  Statische QR-codes mogen wel gebruikt worden voor algemene informatie over tarieven. Het afrekenen van een ad-hoc sessie moet met een dynamische QR-code, dus specifiek per laadsessie, gedaan worden.

 • Houden jullie rekening met de huidige EV-markt, waarin het overgrote deel van de elektrische voertuigen zakelijk wordt bereden en “ad hoc” betalen niet gewenst is.
  Er wordt geen voorkeur voor ad-hoc laden of laden met laadpassen gegeven. Feit is wel dat ad-hoc laden verplicht is, maar nog lang niet overal werkt. De groei van EV-rijders zal juist ook in de niet zakelijke rijders plaatsvinden en voor die groep is ad-hoc laden in ieder geval nuttig, laagdrempelig en transparant.

 • Is Jesper als opdrachtgever ook sturend in het toelaten van meer prijsflexibiliteit?
  Dat wordt bepaald door afspraken in concessiecontracten. Momenteel is daar geen sprake van en liggen prijzen vaak per kwartaal of jaar vast. Omwille van aanbestedingsregels is dat gedurende de looptijd ook niet aanpasbaar. Dit kan wel spelen bij nieuwe aanbestedingen en afhankelijk van wat je over dynamische of flexibele beprijzing afspreekt.
 • Waarom is prijstransparantie (schijnbaar) zo ingewikkeld?
  Er zijn meerdere partijen om de laadprijs vast te stellen en daar is niet altijd overeenstemming over hoe dat moet gebeuren en niet iedere partij werkt er even goed aan mee. Dat maakt het technisch ook best ingewikkeld om bij elke laadsessie vooraf het exacte tarief weer te geven.

Download hier de presentaties

Meer achtergrondinformatie