Waar plaats je een laadplein?

Parkeerplekken in een bewoonde omgeving zijn vaak schaars. De aanleg van een (slim) laadplein kan hier tot weerstand leiden. Het is eenvoudiger om een laadplein te realiseren op locaties met bestaande pleinen of parkeerterreinen die niet alleen worden gebruikt door bewoners, zoals bij sportcomplexen, winkelcentra en kantoorgebouwen. De komst van het laadplein gaat dan niet ten koste van schaarse bewonersplekken. Een goede tip: maak gebruik van een data gedreven aanpak om te kijken welk plekken de meeste potentie hebben.

Goede voorbeelden
Een logische locatie voor een laadplein is een bestaande mobiliteitshub, waarbij je overstapt van de ene vorm van vervoer op de andere. Er is dan al sprake van een grootschalige parkeerlocatie, waardoor een laadplein niet zo snel op weerstand zal stuiten. Ditzelfde geldt voor logistieke hubs die een bestemming vormen voor elektrische bestelvoertuigen en e-trucks. Door hier een laadplein aan te leggen, voorkom je dat deze grote voertuigen in een woonwijk op zoek gaan naar laadplekken die eigenlijk bedoeld zijn voor personenvervoer.

Publieke of private grond
Binnen de Proeftuin Slimme Laadpleinen is het grootste deel van de laadpleinen gerealiseerd op publieke grond. Hier betalen commerciële partijen geen vergoeding voor. Hoewel dit natuurlijk wel kan, wordt dit op dit moment bijna niet toegepast. De reden hiervoor is vaak dat gemeenten de aanleg van publieke laadinfrastructuur willen stimuleren. Het in rekening brengen van kosten voor het gebruik van publieke grond kan een drempel zijn.

Een (slim) laadplein hoeft niet altijd op gemeentegrond of in de publieke ruimte gerealiseerd te worden. Door de hoeveelheid laadplekken kan het in sommige gevallen interessant zijn om een (slim) laadplein te realiseren op eigen terrein en dit open te stellen voor publiek. Bijvoorbeeld bij parkeerterreinen waarbij een bedrijf al een grote netaansluiting heeft en een deel hiervan beschikbaar stelt om ook EV’s op te laden.

Marktonderzoek
Bij de locatiekeuze is het essentieel om een goed marktonderzoek uit te voeren. Relevante vragen bij het bepalen van een geschikte locatie, zijn bijvoorbeeld: wat is het verwachte gebruik? Is het rendabel voor de deelnemende marktpartijen om op die locatie een laadplein aan te leggen?

Brandveiligheid
De discussie over brandveiligheid in combinatie met het opladen van elektrische auto’s (en andere voertuigen) wordt steeds prominenter. Met name parkeergarages worden gezien als risicofactor. Verdiep je dus goed in de eisen en richtlijnen die worden gesteld aan brandveiligheid bij je locatiekeuze of bij het realiseren van een krachtige netaansluiting op straat of bij het plaatsen van een batterij. Er zijn richtlijnen met betrekking tot minimale afstand tussen laadpalen en aansluiting, en laadpalen onderling. Eisen voor (brand)veiligheid kun je onder andere hier terugvinden.