Waarom elektrische deelauto’s?

De combinatie van delen en elektrisch heeft vele voordelen. Als je de uitrol goed aanpakt, kunnen deze voordelen elkaar versterken.

Voordelen van elektrische deelauto’s

De voordelen van elektrische deelauto’s raken meerdere beleidsdoelen.
Hier vind je de voordelen per beleidsterrein:

 • Minder autos
  Een (station-based) deelauto vervangt vier tot zestien privéauto's. Afhankelijk van het deelsysteem en toekomstige uitrol/aanbod.
 • Minder autogebruik
  Autodelers rijden ca. 20 procent minder autokilometers.
 • Meer mogelijkheden voor duurzaam multimodaal reizen
  Deelauto’s kunnen onderdeel van de keten zijn in een mobiliteitssysteem van deeltweewielers, openbaar vervoer, mobiliteitshubs.
 • Minder CO2-uitstoot
  Deelautogebruik leidt tot 7-11 procent minder CO2-uitstoot (150-219 kg CO2) per autodeler per jaar. Een elektrische deelauto stoot over zijn gehele levensduur ook nog eens ruim 60 procent minder CO2 uit dan een deelauto met een uitlaat.
 • Minder uitstoot van stikstofoxiden en fijnstof
  Autodelen leidt tot 13 procent minder fijnstof (PM10) en stikstofoxiden (NOx). Elektrische deelauto’s stoten - in tegenstelling tot brandstofauto’s -bovendien geen fijnstof en stikstofoxiden uit bij de uitlaat. Ook komt er bij elektrische deelauto’s minder fijnstof vrij door slijtage van banden en remmen.
 • Meer flexibiliteit en mogelijkheden voor het gebruik van duurzame energie
  Elektrische deelauto’s kunnen door hun planbaarheid een rol spelen in de energietransitie. Door met laadvermogens en laadtijden te variëren en terug te leveren (slim laden en V2X-technologie).
 • Minder schaarse grondstoffen nodig
  Door deelgebruik aan te moedigen en efficiënter met benodigde grondstoffen om te gaan, dragen elektrische deelauto’s bij aan circulariteit.
 • Meer ruimte voor groen, vrije tijd en verblijven
  Eén deelauto vervangt vier tot zestien privéauto’s en levert daarmee een ruimtebesparing op van 37-87 m².
 • Minder geluidsoverlast
  Elektrisch rijden zorgt in een stedelijke omgeving (met lagere snelheden) voor 33 procent minder geluidsoverlast. Bij een volledig elektrisch wagenpark kan het geluidsoverlast met 3 tot 4 decibel afnemen. Autodelen versterkt dit effect.
 • Meer mogelijkheden voor inclusieve mobiliteit

  Elektrische deelauto's kunnen ingezet worden voor specifieke doelgroepen en ook het elektrisch rijden voor meer mensen beschikbaar maken. Ook vormt het een mooie aanvulling op het OV en/of fiets en lopen.