Waarom laadpleinen?

Wat is eigenlijk een laadplein? Een laadplein bestaat uit meer dan twee laadpunten die één aansluiting delen. Laadpleinen hebben verschillende voordelen ten opzichte van losse laadpunten. Zowel wat betreft aanleg, gebruik van de openbare ruimte als voor de EV-rijder.

Voordelen laadpleinen t.o.v. losse laadpunten

Voor de netaansluiting

 • Voor de aanleg van een plein is slechts één netaansluiting nodig in plaats van diverse aansluitingen voor losse laadpalen;
 • De laadpunten op een laadplein kunnen eenvoudiger worden gekoppeld aan lokale opwek van duurzame energie;
 • Een laadplein is eenvoudig uit te breiden met een extra laadplekken.

Voor het aanleggen

 • Bij de aanleg van een laadplein worden kosten en werkuren bespaard ten opzichte van hetzelfde aantal losse laadpalen;
 • Door concentratie van laadpalen op een plein wordt de openbare ruimte minder belast;
 • Een laadplein scheelt in bewegwijzering en bebording. Eén verkeersbord volstaat voor alle laadplekken;
 • Op een laadplein kun je makkelijk een systeem-straatkastoplossing toepassen. Hierbij hoeft een deel van de hardware niet in de laadpaal te zitten. Dit maakt de laadpalen kleiner en minder aanwezig;
 • Bij een laadplein volstaat één verkeersbesluit voor diverse laadplekken tegelijk.

Voor de gebruiker

 • Laadpleinen zijn vaak beter vindbaar voor EV-rijders;
 • Een laadplein biedt meer laadzekerheid voor de elektrische rijder, omdat er meer kans is op een vrije plek;
 • Op een laadplein kunnen meerdere doelgroepen tegelijk terecht. Laadpalen worden doorgaans geplaatst voor één specifieke doelgroep, bijvoorbeeld voor de individuele EV-rijder in zijn eigen straat. Op een (slim) laadplein is het eenvoudig om differentiatie aan te brengen. Bijvoorbeeld voor doelgroepen die ‘voorrang’ of hogere laadzekerheid verdienen ten opzichte van reguliere gebruikers. Te denken valt aan specifieke plekken voor bewoners, bezoekers, deelauto’s en taxi’s.