Wat is de laadbehoefte op bedrijventerreinen?

Ondernemers laden bij voorkeur op eigen terrein. Hoe groot de laadbehoefte is, verschilt per terrein. Het is vooral afhankelijk van het aantal en het soort bedrijven dat er is gevestigd.

Ondernemers geven de voorkeur aan laden op eigen, privaat terrein. Dit is financieel het meest voordelig, biedt laadzekerheid en geeft maximaal grip op het gebruik van de laadpalen. Ook kunnen zij voertuigen opladen met eigen opgewekte energie. Soms is laadinfra op eigen terrein niet mogelijk. Dat komt bijvoorbeeld door:

 • Fysiek ruimtegebrek
 • Ruimtegebrek op het energienetwerk
 • Mogelijke vergunningsplicht
 • Hoge investering

Mogelijke oplossingen zijn dan:

 • Laden op (semi)publiek terrein. Gemeenten hebben hierbij een faciliterende rol.
 • Laden op publiek terrein. Voor ondernemers is dit de duurste optie, waar zij de minste grip op hebben.

Om te onderzoeken wat de laadvraag is in jouw gemeente inventariseer je hoeveel bedrijventerreinen er zijn in jouw gemeente en wat de laadopgave per bedrijventerrein is. Hierbij kun je onderscheid maken tussen laadbehoefte op privaat en publiek terrein. Deze inventarisatie kun je maken aan de hand van de laadprognosekaarten (storymap) ontwikkeld door NAL werkgroep Logistiek en ElaadNL.

De kaarten geven per bedrijventerrein:

 • Het aantal bestel- en vrachtvoertuigen.
 • Het aantal verwachte elektrische bestel- en vrachtvoertuigen (in 2025, 2030 en 2035).
 • De laadvraag (in 2025, 2030 en 2035).

Controleer en inventariseer

Netcapaciteit

 1. Ga per terrein na of de prognoses kloppen, neem daarvoor contact op met de Vliegende Brigade.
 2. Inventariseer eventuele laadbehoefte van andere doelgroepen in de omgeving van het terrein. Denk aan openbaar vervoer, taxi’s, nabijgelegen bedrijven en passerende logistieke dienstverleners (bijvoorbeeld bij een snelwegcorridor).

Met de uitkomsten kun je met ondernemers in gesprek over de kansen en oplossingen voor knelpunten. Hierin kun je als gemeente een aanjagersrol pakken.

Tot slot kun je onderzoeken of er koppelkansen zijn tussen de plannen voor opwekking van groene energie van de RES-regio’s en realisatie van laadinfrastructuur op bedrijventerreinen.

Bedrijventerreinenbeleid

De prognoses laten zien bij welke bedrijventerreinen veel laadvraag kan ontstaan. Met bedrijventerreinenbeleid kun je als gemeente:

 • Elektrische logistiek aanjagen en eventueel sturen op logistieke functies op terreinen met voldoende netcapaciteit.
 • Integraal alle functies borgen die op een terrein nodig zijn én om energie vragen, zoals eigen groene energie-opwek en de opslag ervan, elektrificatie van productieprocessen, etc. Daarmee faciliteer je als gemeente toekomstbestendige bedrijventerreinen.
Overzicht van onderzoeksstappen

In drie stappen krijg je binnen je eigen gemeente een goed beeld van de diverse bedrijventerreinen, laadbehoefte en mogelijkheden:

Stap 1: Inventariseer het aantal bedrijventerreinen in jouw gemeente.

Stap 2: Bepaal de laadopgave per bedrijventerrein en maak onderscheid tussen de laadbehoefte op privaat en publiek terrein. Je kunt hierbij gebruik maken van de laadprognosekaarten (storymap).

Stap 3: Achterhaal bij de netbeheerder of er voldoende capaciteit is. Zo ja, ondersteun ondernemers dan met mitigerende maatregelen.

Meer weten?