Wat zijn de voordelen van een gezamenlijke aanbesteding laadinfrastructuur?

Provincie Fryslân heeft een gezamenlijke aanbesteding voor laadinfrastructuur opgezet. De meeste gemeenten binnen de provincie doen hieraan mee. Wat zijn daar de voordelen van? Daarover vertelt Sipke Boorsma, beleidsmedewerker bij de provincie. Hij was te gast bij de NKL Kennisshow op 16 maart.

1. Opschaling

Het gebeurt vaker dat regio’s een gezamenlijke aanbesteding opzetten. Hoe meer laadpalen er worden gepland, hoe makkelijker het voor marktpartijen wordt om een sluitende businesscase te hebben. “Fryslân heeft een groot ruraal gebied, je moet wel opschalen om een partij te vinden”, vertelt Sipke in de Kennisshow. In dit geval gaat het om 700 laadpalen. Dat aantal is gebaseerd op prognoses van ElaadNL.

2. Kennis delen

Opschaling is het meest in het oog springende voordeel van een aanbesteding. Maar ook is het volgens Sipke een voordeel dat je op de kennis van anderen kunt leunen. Niet elke gemeente heeft die kunde zelf in huis, want het is een complex onderwerp dat bovendien heel erg in beweging is. Gemeenten onderling, maar ook provincies kunnen van elkaar leren. Zo heeft provincie Fryslân onder meer veel opgestoken van de aanbesteding die de provincies Groningen en Drenthe in 2019 gezamenlijk hebben gehouden. De drie provincies vormen samen de NAL-regio Noord en trekken daarin met elkaar op.

3. Minder werkdruk

Zoals het niet voor elke gemeente mogelijk is om zelf alle nodige kennis te verwerven, is het ook niet altijd mogelijk om zelf genoeg ambtelijke capaciteit vrij te maken. Het aanbestedingsproces is intensief. “Wij proberen gemeenten zoveel mogelijk uit handen te nemen.”

4. Gemak voor de EV-rijder

Sipke noemt ook het voordeel voor de EV-rijder die een laadpaal in de openbare ruimte wil aanvragen. Die aanvragen verlopen in alle deelnemende gemeenten op dezelfde overzichtelijke wijze. Provincie Fryslân heeft namelijk in de aanbesteding opgenomen dat het aanvraagproces gaat verlopen via laadpaalnodig.nl.

5. Zelf beslissen over locatie van laadpalen

Hoewel de aanbesteding namens de provincie in de markt wordt gezet, beslissen gemeenten zelf waar de laadpalen worden geplaatst. Alle deelnemende gemeenten hebben hiervoor een plankaart opgesteld. Daarbij wordt er overigens niet alleen rekening gehouden met laadpalen voor bewoners. De provincie bekijkt samen met de gemeente op welke toeristische locaties eventueel strategische laadpalen worden geplaatst voor bezoekers. “Gemeenten moeten zich wel committeren aan de samenwerkingsovereenkomst en de aanbestedingsstukken, maar die hebben we gezamenlijk opgesteld, dus dat was geen probleem.”

Sipke Boorsma vertelt in deze video over laadinfra in Fryslân en de aanbesteding: