Welke snelladers zijn er en waar plaats je deze?

Snelladers nemen meer ruimte in en belasten het net meer dan reguliere laadpunten. Het vermogen bepaalt hoeveel ruimte een snellader nodig heeft. Een lager vermogen is makkelijker in te passen dan een lader met een hoger vermogen. Welke soorten snelladers zijn er en wat zijn mogelijke locaties?

Welke soorten snelladers zijn er?

We onderscheiden twee soorten snelladers:

Deze laders hebben meestal een vermogen tussen 43-150 kW en kunnen eenvoudig worden geïntegreerd in de openbare ruimte. Dit omdat ze maar beperkt afwijken van reguliere laadpunten. Ze kunnen in een concessie zonder gronduitgifte geplaatst worden. De afmetingen van zowel de snelladers als de straatkasten verschillen per leverancier. Snelladers met twee parkeervakken zien we op parkeerterreinen bij bijvoorbeeld winkelcentra, maar ook langs drukke routes.

Dit zijn stations met twee of meer snelladers met hogere vermogens, vaak geplaatst langs drukke routes. Deze vereisen aanzienlijk meer ruimte en planning. Er is minimaal 300 m2 nodig. Er hoort een in- en uitrit bij en eventueel een overkapping. De exploitant moet een transformatorstation plaatsen voor de netaansluiting. Het kan zijn dat hier recht van opstal aan de gemeente betaald moet worden. De maatvoering van een station verschilt per leverancier en is zonder de verplichte ‘vrije ruimte’ rondom het station. Geschikte locaties voor snellaadstations zijn schaars. Maar een gemeente kan ook meerdere geschikte locaties in bezit hebben.

Snellaadstations kunnen meerdere stekkersoorten ondersteunen. Als je voor één stekkersoort kiest: de standaard is meestal CCS- combo

Voor welk type snellader kies je?

Om een passende keuze te maken, kun je een aantal zaken afwegen.

Is er een korte verblijfsduur en wil je een schaalbaar concept? Dan wordt een snellaadstation geadviseerd.
Bij een verblijfsduur van ca. 30 min. wordt een snellader bij parkeervakken geadviseerd zodat in een half uur ca. 80% kan worden bijgeladen.

Als je een groei in het aantal elektrische voertuigen en de vraag naar snelladers verwacht, kun je een snellader plaatsten op plekken waar op langere termijn uitbreiding mogelijk is. Dan is het wel belangrijk dat je deze ambitie en verwachte groei afstemt met de netbeheerder. Deze kan er dan bij de aansluiting al rekening mee houden.

Niet alle locaties zullen genoeg ruimte hebben voor meerdere snelladers en een transformatorstation. De ruimte is afhankelijk van het aantal snelladers, het vermogen van de snelladers en de aansluitcategorie. Een enkele snellader van maximaal 50kW kan nog net op het laagspanningsnet (netaansluitingen tot maximaal 3*80A) aangesloten worden. In dat geval volstaat een kleine straatkast, dit is dus eenvoudig in te passen. Bij meerdere snelladers of een hoger vermogen is een grote straatkast met een aansluiting op het middenspanningsnet nodig. Bij een hoger vermogen dan 172,5 kW is een door de klant te plaatsen transformatorstation nodig, waardoor de impact op de ruimte groter is.

Zoek aansluiting bij het plaatsingsbeleid van reguliere laadpalen. Het realiseren van een kortparkeerlader is namelijk vergelijkbaar met het realiseren van een reguliere laadpaal.

Het advies is om minimaal twee tot vier laders te plaatsen. Zo kunnen meerdere voertuigen laden en wordt de laadzekerheid groter. Dit is met name voor commerciële doelgroepen van groot belang.

Wat zijn geschikte locaties voor snelladers?

Voor de hand liggende opties zijn langs ontsluitings- en uitvalswegen (met hoge verkeersintensiteit) of nabij voorzieningen. Bij het plaatsen van snelladers, kun je aan de volgende locaties denken:

Er zijn twee logische plekken om snelladers op publieke parkeerplaatsen te plaatsen:

  1. Bij publiekstrekkers zoals winkels of sportfaciliteiten, op parkeerterreinen in eigendom van de gemeente. Dit zie je steeds vaker in grote steden
  2. Rondom wijken waar meer vraag naar laadpunten is dan de openbare ruimte toelaat, kan kortparkeerladen een (deel van de) oplossing zijn. De gemeente reserveert dan twee of meer parkeerplaatsen naast elkaar aan de rand van een wijk. Advies is wel om de snelladers niet te dicht bij woonhuizen te plaatsen vanwege mogelijke geluidsoverlast en een verkeersaantrekkende werking.

Als de locatie eenmaal vaststaat, kun je een verkeersbesluit nemen om de parkeervakken af te kruisen.

Op steeds meer tankstations zie je snelladers. Dit zijn geschikte locaties vanwege de ligging aan drukke ontsluitingswegen of in een groot verzorgingsgebied.
Waar je rekening mee moet houden:

  • Tankstations benutten hun ruimte vaak optimaal. Een van de huidige activiteiten zal dus beëindigd moeten worden om met snelladen te kunnen starten.
  • Tankstations hebben verschillende eigendomsconstructies. Alleen als de gemeente eigenaar is van de grond kun je rechtstreeks invloed uitoefenen op het plaatsen van snelladers bij een tankstation.
  • De concessies tussen gemeenten en houders van een tankstation zijn langlopend. Het kost veel geld om deze tijdens de looptijd open te breken om snelladen als verplichte activiteit toe te voegen. Als je contracten met onbepaalde tijd tijdig ontbindt, is een schadeclaim niet van toepassing. Grondzaken heeft binnen de gemeente de kennis over lopende concessies.
  • Er zijn ook tankstations op privaat terrein. Je kunt met deze partijen in gesprek gaan om ze mee te nemen in de ontwikkelingen en kijken op welke manier ze een bijdrage kunnen leveren aan de snellaadbehoefte in de stad.
  • Tankstations die binnen een zero-emissiezone liggen, zullen op termijn minder brandstof afzetten omdat de vraag afneemt. Het is dan een logische optie om op deze locaties een snellaadstation te plaatsen

In veel steden is al een deel van de taxi’s elektrisch. Zij zijn de grootste gebruikers van snelladers. Dus op welke locaties wachten taxi’s op klanten en hebben zij een laadbehoefte? En wat zijn de meest gebruikte routes? Dat zijn op de korte termijn goede locaties voor de businesscase. Afhankelijk van het aantal elektrische taxi’s kan het noodzakelijk zijn om een snellader in de bufferzone voor taxi’s te plaatsen.

Tips:

  • Snelladers kunnen meer verkeer aantrekken. Stem op tijd af met de verkeerskundige.
  • Let bij alle locaties op technische en esthetische eisen.
  • Let op de aanwezigheid van een laagspannings- of middenspanningsnet met voldoende capaciteit. Betrek de netbeheerder zo vroeg mogelijk om dit te toetsen.