Wie maken gebruik van snelladers?

Elektrische mobiliteit groeit en daarmee ook de vraag naar snelladen. Maar voor wie is snelladen nu belangrijk en wanneer maken ze hier gebruik van? En hoe kun je deze doelgroepen goed in beeld krijgen?

Doelgroepen

Zij leggen dagelijks veel kilometers af en komen niet uit met een enkele acculading. Zij moeten onderweg bijladen en willen daar niet te veel tijd mee kwijt zijn. Een binnenstedelijke snellaadinfrastructuur biedt hen laadzekerheid.

Zowel privé-taxi’s als taxi’s voor doelgroepenvervoer. Zij maken veel kilometers, vaak binnen dezelfde regio, en hebben niet altijd de mogelijkheid om tussendoor bij te laden op de standplaats.

Steeds meer gemeenten eisen uitstootvrij taxivervoer. En ook in aanbestedingen voor doelgroepenvervoer wordt vaak de eis opgenomen dat dit (vanaf een bepaalde periode) uitstootvrij moet zijn. Hiermee ontstaat er meer vraag naar elektrisch vervoer en dus ook meer vraag naar een dekkende snellaadinfrastructuur. Ook in de openbare ruimte.

Deze voertuigen worden vaak gebruikt voor stadslogistiek, maar ook andere bedrijven als onderhoudsmonteurs en klusbedrijven rijden steeds meer elektrisch. Net als de E-veelrijder willen zij onderweg bij kunnen laden. Stadslogistiek wil meestal niet afhankelijk zijn van snelladers in de openbare ruimte en laden ook op privaat terrein. Voor deze gebruikers is snelladen in de openbare ruimte een goede back-up.

Met het invoeren van zero-emissiezones, neemt de behoefte aan een dekkend binnenstedelijk snellaadnetwerk toe.

Wanneer wordt snelladen gebruikt?

Redenen om gebruik te maken van snelladen zijn:

Om zonder zorgen de eindbestemming te halen, willen mensen langs de snelweg bij kunnen laden.

Professionele rijders zoals taxi’s, doelgroepenvervoerders en stadslogistiek. Voor deze groep is het belangrijk om daadwerkelijk snel op te kunnen laden. Wachten kost immers tijd en geld.

Bijvoorbeeld de zakelijke rijder die tussen twee afspraken door de kans benut om wat extra kWh bij te laden, of de bezoeker van een winkelcentrum of sportcomplex.

Dit komt bijvoorbeeld voor op plekken waar het plaatsen van reguliere laadpalen achterloopt bij de vraag en laadmogelijkheden dus vaak bezet zijn.

Hoe krijg je de vraag in beeld?

Hoeveel EV-rijders hebben in jouw gemeente behoefte aan snelladers, nu en in de toekomst? Door de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL), ElaadNL en commerciële partijen zijn al diverse prognoses ontwikkeld. Kijk welke prognoses er al gemaakt zijn voor jouw gemeente en hoe dit samenhangt met je huidje laadinfrastructuur.

Een aantal prognoses zijn openbaar en kun je bij je inventarisatie gebruiken:

ElaadNL heeft sinds 2019 een reeks scenariostudies rondom elektrisch vervoer uitgevoerd. De datasheets voor de NAL-regio’s zijn op buurtniveau ingevuld op basis van deze Outlook-resultaten. Meer weten? Zie Elaad Oulook Elektrificatie van personenauto’s tot en met 2050.

Samen met de werkgroep Logistiek van de NAL en CBS heeft ELaadNL een dataset van de standplaatsen van bestelauto’s en trucks opgeleverd. Meer weten? Zie 'Stroomvraag op bedrijventerreinen voor opladen elektrische voertuigen gaat fors toenemen.'

Dit is een goed startpunt voor gemeenten. De prognose kan naar wens worden uitgebreid met specifieke beleidskeuzes en speciale kenmerken van je gemeente. Denk bijvoorbeeld aan zero- emissiezones of een specifieke snellaadvisie. Dit biedt een meer realistisch beeld. Meer weten? Zie de kaart met buurtprognoses.

Laadvraag van personenvervoer, taxi’s en doelgroepenvervoer en logistiek in NAL Regio West. Verschillende NAL-regio’s hebben prognoses in de vorm van kaarten of Excel-bestanden tot hun beschikking en kunnen aangeven hoe deze voor jouw gemeente toepasbaar zijn. Stem dus af met een contactpersoon van jouw NAL-regio en bedenk goed welke informatie je wilt hebben. 

Tip:

Ga in gesprek met de netbeheerder over de snellaadbehoefte in jouw gemeente en de mogelijkheden die er zijn.