Er zijn verschillende partijen betrokken bij de aanleg van laadinfra. Die partijen hebben soms tegenstrijdige belangen. De infographic ‘wie werken samen en waarom’ maakt dit speelveld voor gemeenten inzichtelijk. Deze is onderdeel van de ‘Wegwijzer laadinfra elektrisch vervoer‘.

Betrokken afdelingen binnen de gemeente

Binnen de gemeentelijke organisatie zijn verschillende disciplines betrokken bij de realisatie van laadinfrastructuur:

  • Beheer
  • Communicatie
  • Economie
  • Inkoop
  • Juridische zaken
  • Milieu
  • Parkeren
  • Ruimtelijke ordening/openbare ruimte
  • Vergunningen
  • Verkeer en vervoer.

Als jij binnen jouw gemeente verantwoordelijk bent om beleid op te stellen  voor het laden van elektrische auto’s, is het slim om de andere afdelingen bij het proces te betrekken. Als de verschillende disciplines op de hoogte zijn van elkaars belangen en wensen, kunnen ook de afwegingen gezamenlijk worden gemaakt. Zo ontstaat een eenduidig beleid waar iedereen achter kan staan.