Terugblik kennisshow Elektrische deelauto's van 26 maart 2024

Vragen en antwoorden vanuit de kennisshow

Aan Banoe Abdullah (Adviestraject autodelen, Deloitte):

 • Waarom wordt alleen peer-to-peer keyless meegenomen en niet alle andere peer-to-peer of besloten groepen?
  Door het steeds uitgebreidere aanbod van deelauto’s is het lastig om goed zicht te houden op lokale en particuliere initiatieven. Daarom nemen Advier en CROW de particuliere (peer-to-peer) deelauto’s mét fysieke sleuteloverdracht niet meer standaard mee in het onderzoek, maar de 24/7 particuliere deelauto’s weer wel. Zie voor meer informatie: Dashboard Deelmobiliteit | Een project van CROW.

 • Gaan de cijfers over het aanbod van voertuigen (dus ook b.v snapcar) of over gebruik? 
  De cijfers van het CROW-dashboard deelmobiliteit gaan over de ontwikkeling van het aanbod van deelvoertuigen en niet over het gebruik van de voertuigen. Zie voor meer informatie: Staat van de mobiliteit Stabilisatie en Verbreding: Een nieuwe fase in de ontwikkeling van deelmobiliteit in Nederland.
Aan Robbie Blok (NKL):

 • Met brandstof aangedreven deelauto’s van Snappcar zijn bewoners vaak veel goedkoper geholpen dan met de elektrische deelauto’s van MyWheels. Hoe kun je elektrische deelauto’s goedkoper (toegankelijker) maken? 
  Het klopt dat Snappcar vaak een goedkoper alternatief is, omdat het vaak primair gebruikt wordt als vervoersmiddel van de eigenaar en daarnaast wordt verhuurd. Daarbij komt ook dat het vaak niet om nieuwe voertuigen gaat. Dit betekent dat het alternatief niet alle kosten hoeft terug te verdienen. Maar een belangrijke reden voor de kostenreductie met deelauto’s zit niet hier in, maar met name in hoe vaak je een auto nodig hebt. Het bezit van een eigen auto is namelijk kostbaar wat betreft vaste lasten. Hierdoor is in veel situaties waarbij minder dan 10.000 kilometer per jaar gereden wordt een deelauto goedkoper. En dan kijk je nog niet naar de milieuwinst die je daarnaast hebt.

 • Waarom is er zo’n focus op laadpalen voor autodelen? Met de kilometers die gereden worden hoeft een moderne EV slechts 4,5 uur per week aan de laadpaal. 
  Het gaat hier om elektrische voertuigen en die hebben laadinfrastructuur nodig. Aangezien het aanbod van laadpalen beperkt is, gaat het hier om een belangrijke afweging die ook gevolgen heeft voor andere gebruikers en het gebruik. Daarnaast is de eigenaar van de deelauto vaak iemand anders dan de eigenaar van de laadpaal, met andere woorden een deelauto kan invloed hebben op de businesscase van de laadpaalaanbieder. Om hier dan ook een goede afweging in te maken, is het belangrijk om hier aandacht aan te besteden. 
Aan Michiel van Esch (gemeente Zeist) en Arnout van Dijk (MobiGo):

 • Is MobiGo een lokale stichting of vereniging?
  MobiGo is een coöperatie (coöperatieve vereniging) die landelijk werkt. We zorgen er altijd voor dat de kracht van autodelen lokaal blijft. Elke gemeente, zelfs elke wijk heeft speciale, unieke kenmerken, die bijdragen aan het succes van deelmobiliteit.
 • Is er sprake van een zekere sociale cohesie bij de autodelers in Zeist? Destijds begon Wheels4All als buurtauto en je kende elkaar als gebruiker.
  Jazeker, veel deelnemers kennen elkaar, per wijk. Regelmatig gaan mensen deelnemen via doorverwijzing door andere deelnemers. Daarbij zorgen we altijd voor een ‘warme handdruk’: kennismaken met ten minste een van de deelnemers voor een korte uitleg over het autodelen, wat er verwacht wordt, uitleg over de app en vooral ook het elektrisch rijden: laden, automaat, hoe werkt cruisecontrol e.d.. Daarnaast organiseren buurten zelf ook activiteiten. Voor incidentele afstemming (laadpaal defect, gevonden voorwerpen) hebben we per wijk een appgroep.


  We merken ook dat juist die sociale cohesie (je deelt met bekenden) het extra leuk maakt voor deelnemers, en ook dat het merendeel behoefte heeft aan zo af en toe een ontmoeting. Hier komen ook weer andere activiteiten uit.

  Bovendien is de groep ook maatschappelijk betrokken. 28 maart was The Passion 2024 in Zeist. In enkele uren hebben we voldoende chauffeurs kunnen verzamelen om zo’n 15 mindervalide cliënten van Bartiméus uit Doorn en Driebergen te brengen en te halen zodat ook zij konden genieten van het spektakel. Dat ondersteunen wij ook door de ritten aan te bieden. Lokale verbondenheid is de kern bij ons, de (deel)auto is een hulpmiddel.

 • Wat is eigenlijk het gemiddeld afgenomen aantal kWh per laadsessie?
  In maart 2024 was dat 14,5 kWh, met variaties tussen 0 (slim laden, suspended door CPO) en 62 kWh.


  Als de laagste 10% en hoogste 10% buiten beschouwing worden gelaten is het 12,4 kWh. Sommige auto’s worden vooral gebruikt voor lange ritten (hele dag weg, 1 laadsessie weer op thuislocatie met veel kWh of 2 sessies door tussentijd laden op bestemming en op de thuislocatie) anderen 3x op een dag, dus 3 x een laadsessie met weinig kWh.

  Kortom: ligt aan type auto en gebruik. In stedelijk gebied meer een mix, in meer landelijk gebied langere afstanden, hoger aantal kWh.

   

Download hier de presentaties

Meer achtergrondinformatie